Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

     W dniu 8 listopada 2018 roku przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału. Zebranie posumowało
   działalność w minionej kadencji oraz wybrało nowe władze Oddziału.

     Więcej o Zebraniu czytaj w Aktualnościach i Wydarzeniach.


___________________________________________________________________________________________________________________10 - CIO LECIE ODDZIAŁU KUJAWSKIEGO - o uroczystych obchodach jubileuszu czytaj w Aktualnościach i Wydarzeniach.